Ochrzczeni w roku 2017

Lp

Imię i nazwisko

Data chrztu

Imiona rodziców

1

Wojciech Świstowski

6.01

Sylwia i Łukasz

2

Jan Zając

29.01

Tomasz i Monika

3

4

5

6

7

8

9

10

11