Odeszli do Pana w roku 2017

Lp

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

Liczba przeżytych lat

Data śmierci

Miejsce pochówku

1

Bojar Władysława

Wólka Złojecka

84

1.01

Cmentarz w Zamościu

2

Soboń Leokadia

Złojec

92

3.01

Cmentarz w Złojcu

3

Czata Stanisława

Zarudzie

93

9.01

Cmentarz w Nieliszu

4

Burcon Jan

Złojec

51

11.01

Cmentarz w Złojcu

5

Pańczyk Genowefa

Krzak

91

18.01

Cmentarz w Złojcu

6

Głąb Mieczysław

Złojec

84

4.02

Cmentarz w Złojcu

7

Dudek Henryk

Wólka Złojecka

64

9.02

Cmentarz w Złojcu

8

Konaszczuk Genowefa

Wólka Złojecka

94

12.02

Cmentarz w Złojcu

9

Koczot Władysław

Złojec

58

11.03

Cmentarz w Złojcu

10

Tchórz Roman

Złojec

67

23.03

Cmentarz w Złojcu

11

Puchacz Bogusław

Krzak

65

24.03

Cmentarz w Złojcu

12

Rybak Antoni Eugeniusz

Wólka Złojecka

80

24.03

Cmentarz w Złojcu

13

Mazur Bolesław

Wólka Nieliska

60

28.03

Cmentarz w Nieliszu

14

Demcio Genowefa

Wólka Nieliska

90

9.04

Cmentarz w Nieliszu

15

Marchewka Eugeniusz

Złojec

58

15.04

Cmentarz w Złojcu

16

Łuczko Edward

Złojec

87

16.04

Cmentarz w Nieliszu

17

Sienkiewicz Henryk

Wólka Złojecka

85

18.04

Cmentarz w Złojcu

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32